Reiniging

AAKO heeft reeds jarenlange ervaring met reiniging van rioleringen, zowel preventief als actief voor particulier, bedrijven en overheidsinstellingen.
Wij hebben altijd de juiste oplossing en zijn binnen 24 uur ter plaatse. Het reinigen van uw riolering doen wij met de meest geavanceerde gereedschappen en technieken. Al onze auto’s zijn uitgerust met zowel veren als hoge waterdruk apparatuur en rioolcamera’s. Bij het reinigen van uw riolering verwijderen wij vervuiling in uw rioolbuis zoals:

  • Urine-aanslag
  • Zanden en grindervuilingen
  • Vet en zeepresten
  • Wortels

Oorzaken van verontreiniging

De verontreiniging heeft vaak een aanwijsbare oorzaak, dit wordt bij ons duidelijk tijdens een rioolcamera-inspectie. Hierbij bekijken we de staat van het riool na het ontstoppen. Hierbij sturen we een camera door het riool, terwijl we de leiding op een scherm in beeld krijgen. Een riool dat goed afloopt en geen breuken heeft voert het water goed af en raakt daardoor bijna niet vervuild, mits er genoeg water wordt gebruikt voor het afvoeren van vuil. Afvoeren die niet afdoende aflopen, maar juist omhoog lopen blijven vol staan met vervuild water. Dit vervuilde water zorgt ervoor dat de leiding vervuild raakt en daardoor dichtgroeit en ruw wordt. Hierdoor ontstaan sneller verstoppingen. Door de leiding weer te reinigen zorgen we ervoor dat de leiding ook weer glad wordt, maar het belangrijkst is natuurlijk dat de leiding weer oploopt waardoor de leiding niet opnieuw verontreinigd raakt.

Riool opsporen na reiniging

Indien u niet weet hoe of waar uw riolering loopt dan kunnen wij deze precies opsporen met speciale radiografische apparatuur en zenders. Hierbij kunnen wij precies de riolering op lengte en diepte uitmeten. Mocht u herhaaldelijk last hebben gehad van uw riolering of wilt u graag de staat van uw riolering weten dan kunnen wij met speciale riool camera’s uw buis inspecteren en controleren. Wij controleren onder andere op scheuren, verzakkingen en aanslag waarna er eventueel een plan van aanpak zal worden gemaakt voor een oplossing van uw probleem.

Aako kan ook objecten reinigen

Wij beschikken daarvoor over diverse straalpistolen en reinigingsmiddelen voor een optimale reiniging.
AAKO reinigt bijvoorbeeld:

  • bestrating
  • muren
  • glascontainers
  • bewegwijzering

Afspraak maken?

U kunt ons 24/7 bereiken, dit kan zowel telefonisch als via de mail. U kunt ons dan uitleggen wat uw probleem is en wat u waarneemt. Het is mogelijk dat u meerdere problemen hebt met verschillende afvoeren die eenzelfde oorzaak hebben. Het kan ook zijn dat deze problemen een verband met elkaar hebben. Door de situatie met ons te bespreken wordt het probleem duidelijker. Hierdoor kunnen we bepalen wat er moet gebeuren om uw probleem te verhelpen. Vervolgens kunt u een afspraak met ons maken, zodat wij kunnen langskomen en u kunnen helpen.